logo-sociale-alliantie6

Zorg en armoede

Dit themadossier over zorg en armoede heeft twee delen: een vierluik over zorgarbeid en een drieluik over kerk en zorg.

Zorgarbeid

bakfietsDe economische crises en de groeiende twijfel over de houdbaarheid van de huidige geld-economie hebben met name feministische auteurs ertoe aangezet om zich opnieuw te buigen over het thema zorg en zorgarbeid. Dat is een reden voor de redactie van website en nieuwsbrief van de Sociale Alliantie een aantal aspecten van de maatschappelijke discussie over armoede en zorg opnieuw naar voren te halen.
U kunt hier artikelen lezen over:

Kerk en zorg

zorgmaatjesDe kerken spelen in de geschiedenis van de zorg in Nederland een belangrijke rol, vooral vóór de jaren 70 van de vorige eeuw. Die rol is later veranderd en kleiner geworden. Sinds de invoering van de Wmo zijn de kerken opnieuw meer in beeld bij het vormgeven van zorg. Dat roept vragen en antwoorden op over de rol die zij kunnen en willen spelen.
U kunt hier artikelen lezen over:

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media