logo-sociale-alliantie6

De ‘Witte Hesjes’ van Limburg

‘Bloempje voor het Goede Doel’ wint Doctor Poelsprijs 2019

 ‘Bloempje voor het goede doel’ uit Sittard wint Dr. Poelsprijs 2019 [Fotograaf: Mathieu Bemelmans]Voor de vierde maal werd in het bisdom Roermond de Doctor Poelsprijs uitgereikt. Dit jaar waren achttien projecten genomineerd! Achttien projecten die zich uitdrukkelijk inzetten om kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving te ondersteunen.

Onder de slogan: ‘Wij maken de toekomst – samen!’ laten deze projecten zien wat zij lokaal, vaak op zeer kleinschalig niveau doen. Het gaat daarbij om projecten die, in geest van de naamgever van deze prijs, Mgr. H. Poels, buiten de lijntjes kleuren en zo opkomen voor mensen die aan de rafelranden van onze samenleving leven.

Witte hesjes

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie introduceerde gouverneur Bovens het nieuwe motto van Limburg: ‘Limburg loopt lekker!’. Hij gaf daarbij aan dat zo’n motto tegenwoordig om een hesje vraagt. Geen geel, groen of oranje, maar een wit hesje! Tijdens het uitreiking van de Dr. Poelsprijs 2019 werd het witte hesje ook tevoorschijn gehaald. Want zo geeft de jury aan: “Limburg loopt lekker! Zeker als je de projecten ziet die vandaag centraal staan. Van Venray tot Maastricht en van Heerlen tot Steijl zie je een stoet van witte hesjes, die zorgen dat heel veel jonge en oudere mensen lekker kunnen lopen, een beetje beter in hun vel komen te zitten. Dat mensen gezien en gewaardeerd worden. Witte hesjes, die zorg willen delen of tijdelijk overnemen, die jongeren helpen om (weer) zin in hun leven te krijgen, die hun boosheid om wat de overheid bezuinigt of nalaat, omzetten in een boost van positieve actie. Witte hesjes, die weten dat kleren de mens maken. En speciaal zijn de witte hesjes, die als lotgenoten en ambassadeurs met een bepaald project blijven meelopen. Vaak gaat het om mensen die ooit zelfhulp kregen en nu zelf helpen!”
Het zijn ook projecten waar geld een lastige factor is. De meeste projecten hebben een chronisch gebrek aan voldoende financiële ondersteuning. Met veel creativiteit weten ze te overleven. Hun werk te doen. Met heel veel uithoudingsvermogen bereiken ze kleine, maar ook grote, succesjes in het creëren van een toekomst voor kwetsbare mensen.
De prachtige verhalen van deze achttien projecten zijn opgenomen in een brochure ‘Wij maken de toekomst…samen!’. Voor al deze projecten is een vermelding in dit boekje al een eer! Ze worden gezien. Ze krijgen enige publiciteit en mogelijk kunnen deze projecten ook anderen in Limburg en daarbuiten aansteken om aan de slag te gaan.

Welke projecten ontvingen prijzen?

Van de achttien projecten werden vier projecten tijdens de Sociale Studiedag speciaal benoemd. ‘Delen in Meedoen’ in de wijk Vastenavondkamp in Blerick Venlo is zo’n project dat genoemd mag worden, zeker omdat in dit project uitdrukkelijk aandacht is voor kinderen en hun ouders die in een sociaal isolement leven. Kinderen die opgroeien in een onveilige omgeving en armoede. Waar goede gezondheid geen vanzelfsprekendheid is. Waar autochtone en statushouders, die nog niet zolang in Nederland zijn, samenwonen. Waar mensen samen zoeken naar een toekomst, waar ieder gezien en gerespecteerd wordt. In de wijk Vastenavondkamp hebben inwoners de koe bij de horens gevat. Ongeacht hun achtergrond hebben wijkbewoners de handen ineengeslagen. Zo organiseren ze nu activiteiten voor jong en oud. Een jonge Syrische vluchtelinge draagt dit project momenteel. Zo wil ze in haar nieuwe omgeving een toekomst opbouwen. Een toekomst niet alleen voor haar gezin, maar voor allen die in de wijk wonen. Prachtig om te zien hoe in de wijk gewerkt wordt aan integratie, onderling vertrouwen en respect.
Ook bij de andere drie projecten staan vrouwen aan het roer. Bij ‘Maximina’ in Roermond is al vele jaren speciale aandacht voor vrouwen. Ongeacht achtergrond of afkomst. Vrouwen worden hier weerbaar gemaakt. Gecoacht om een plek in de samenleving in te nemen. Voor de een begint dat met het leren van de Nederlandse taal. Voor een ander is dat begeleiding in het vinden van betaald werk. Samen groeien vrouwen zo op de prestatieladder, worden ze serieus genomen. Krijgen ze feedback en komen ze met eigen kracht een stapje verder in hun leven.
De ‘Engele van Zitterd’ werden ook speciaal uitgelicht. Bij hen gaat het om enkele vrouwen die zelf in de penarie gezeten hebben. Ze hebben in Sittard een project opgezet vanuit hun ondernemende geest en lef. De eigen ervaringen hebben hen geholpen om zich daadwerkelijk in te zetten voor kwetsbare medemensen. Voor mensen die tussen wal en schip vallen. Mensen die vaak niet voldoen aan criteria of op wachtlijsten staan van officiële instanties. Zo zorgen zij voor een vangnet als de voedselbank nog niet in zicht is. Ze verstrekken de eerste noodzakelijke levensbehoeften zoals eten, kleding en contacten. Zij bieden een steuntje in de rug. Gewoon omdat iedereen dat verdient.

Doktor Poelsprijs 2019 naar Geleen

De Dr. Poelsprijs 2019 gaat dit jaar naar Geleen, naar een project dat al vele jaren in alle stilte op de achtergrond werkt. Tien jaar geleden zijn enkele mensen in Geleen gestart, omdat ze in hun eigen woonomgeving zagen dat mensen eenzaam waren, kinderen in een isolement komen, omdat er geen geld is voor leuke dingen of vanwege verstandelijke beperkingen aan de kant staan. ‘Dat kan toch niet in Nederland’, dachten de initiatiefneemsters. Eenvoudig werd er begonnen met een ontmoeting in een huiskamer, die al snel te klein werd en zo werd de stap gezet naar een eigen gebouwtje bij een sportcomplex waar de ontmoetingen tussen oud en jong georganiseerd worden. Ontmoetingen die zorgen voor onderlinge verbondenheid. In de afgelopen tien jaar groeide dit initiatief uit tot een project dat er wil zijn voor mensen met een sociale achterstand en mensen in nood. Denk daarbij aan mensen met een verstandelijke beperking, weeskinderen in Indonesië of eenzame mensen in de directe omgeving. Inmiddels is ‘Bloempje voor het Goede Doel’ actief in heel Zuid-Limburg. De bakermat is nog steeds het huiskamerproject, waar ouderen terecht kunnen, maar waar ook kinderfeestjes gehouden worden. Ze krijgen geen subsidie van de overheid, maar financieren alle activiteiten met eigen inkomsten uit onder meer sponsorbijdragen en giften van particulieren. Zo worden zogenaamde ‘bloempjes’, tekeningen van kinderen uit een weeshuis in Indonesië, verkocht. Dit weeshuis wordt ook door de stichting financieel ondersteund. Een wereldwijde verbondenheid!

Hub Vossen, Aalmoezenier van Sociale Werken Bisdom Roermond

Klik hier om de brochure ‘Wij maken de toekomst …. samen!’ digitaal te downloaden.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media