logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2016-1

16 februari 2016

In deze nieuwsbrief:Willem Jelle Berg nieuwe voorzitter Sociale Alliantie

Willem Jelle Berg

Willem Jelle Berg heeft in januari 2016 de voorzittershamer van de Sociale Alliantie overgenomen van Ruud Kuin, bestuurder van FNV. Hij zal de komende twee jaar voorzitter zijn. Berg is lid van het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale.

Klik hier om meer te lezen.

Column: Een beetje minder sambal

Willem Jelle Berg, februari 2016

Willem Jelle Berg breekt een lans voor minder verscherping en meer constructief gesprek.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Thema: Een nieuwe kans voor het basisinkomen?

Basisinkomen?

Het lijkt erop dat het basisinkomen een nieuwe kans krijgt. Juist op het niveau van het lokale beleid komt de discussie nu weer terug. Het is zaak dat de anti-armoedebeweging zich op de hoogte stelt van deze hernieuwde discussie over het basisinkomen en de mogelijkheden verkent om aansluiting te vinden bij groepen die daarmee bezig zijn.
In dit themadossier staan deze ideeën verder uitgewerkt. Neem er kennis van en laat ons weten wat je ervan vindt.

Klik hier om naar de startpagina van het dossier te gaan.

Ontwikkelingen rond werk en zekerheid

De technologische vernieuwing schrijdt voort. Steeds meer terreinen van het leven krijgen te maken met robotisering en digitalisering. Wat doet de technologische vernieuwing met ons werk? Wie hoort bij de winnaars van de robotisering en wie bij de verliezers? Worden de inkomensverschillen nog groter dan ze nu al zijn? Wat betekenen demografische ontwikkelingen en veranderende arbeidsveranderingen voor sociale politiek?

Klik hier om meer over deze vragen te lezen.

Experimenten met ‘basisinkomen’

Bij verschillende gemeenten leven plannen om een antwoord te vinden op knelpunten in de participatiewet. Uitvoerders merken dat de wet veel te zwaar leunt op wantrouwen en te weinig is afgestemd op daadwerkelijke kansen op de arbeidsmarkt; bijverdienen loont niet en de wet is zo star dat te weinig rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden. Met meer speelruimte en minder regeldruk denken veel uitvoerders meer resultaten te kunnen bereiken. Het zijn de eerste stappen op een route die mogelijk op termijn leidt naar een basisinkomen voor iedereen.

Klik hier om een overzicht van deze experimenten te lezen.

Tweeduidigheden rond basisinkomen

Er zijn enkele tweeduidigheden rond het idee van een basisinkomen. Het zijn merkwaardige tegenspraken die voorkomen in de argumentatie van voor- en tegenstanders van dit idee. Dat duidt erop dat het idee van een basisinkomen nog niet helder doordacht is. Aan de andere kant duidt het er ook op dat het idee van een basisinkomen in zichzelf tweeduidig is. Het bevragen en ontleden van standpunten kan inzicht geven in deze tweeduidigheden die vaak horen bij de levende werkelijkheid van mensen.

Klik hier om meer te lezen.

Participatiewet vergemeenschappelijken

Deze bijdrage lanceert het idee om het basisinkomen te gebruiken als hulpmiddel om de participatiewet te vergemeenschappelijken. Dat idee past in de huidige tijdgeest en spoort met het idee van de participatiesamenleving waarin overheden en maatschappelijke organisaties met de lokale gemeenschappen en/of groepen burgers in gesprek gaan over het idee om een ieder in de samenleving een gerespecteerde plek te geven om mee te tellen en mee te doen.

Klik hier om meer te lezen.

Basisinkomen: go wethouders, go!

Ondanks miljarden euro’s aan investeringen slagen we er maar niet in om genoeg mensen weer aan het werk te krijgen. Het sociale zekerheidssysteem moet daarom grondig herzien worden. En daarvoor is ruimte nodig voor innovatie. Aan wethouders de oproep om die ruimte nú te creëren. Dit betoogt Hans Bosselaar in een artikel in 'Sociale Vraagstukken'.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Gratis geld voor iedereen

Rutger Bregman, bekend geworden als ‘mister basisinkomen’, laat in het gedegen boekwerk 'Gratis geld voor iedereen' overtuigend zien dat het basisinkomen geen kortstondig modeverschijnsel is. Ger Ramaekers bespreekt het boek.

Klik hier om deze boekbespreking te lezen.

Ga naar boven


 

Nieuw Knooppunt Kerken en Armoede van start

Logo Knoloppunt Kerken en Armoede

De kerken, partners in de Sociale Alliantie, hebben een lange traditie van armoedebestrijding. De interkerkelijke samenwerking op dit gebied stond enige tijd op een laag pitje na het opheffen van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Maar er is nu een nieuw samenwerkingsverband: het Knooppunt Kerken en Armoede. Dit Knooppunt verbindt kerken en diaconale organisaties met elkaar zodat inspirerende diaconale praktijken worden gedeeld en armoedebestrijding wordt ondersteund en versterkt.

Op 22 januari 2016 vond de startbijeenkomst van het Knooppunt plaats.

Klik hier om meer over de doelstellingen van het Knooppunt en de partners te lezen.
Klik hier voor een impressie, foto's en geluidsopnamen van de startbijeenkomst.

Klk hier voor aanmelden voor de nieuwsbrief van het Knooppunt.

Ga naar boven

Betrokkenheid troef

Op 22 januari werd de bundel 'Betrokkenheid troef' gepresenteerd. Hierin wordt een groot aantal voorbeelden van diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland beschreven.
Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede in Nederland zichtbaar maken en allen die hieraan werken of willen gaan werken inspireren en sterken in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.
Betrokkenheid troef, januari 2016, Knooppunt Kerken en Armoede, 136 pagina’s, prijs: € 5,-

Betriokkenehid treof

 

Klik hier om meer over de bundel te lezen.
Klik hier om de bundel te bestellen.
Klik hier om de bundel te downloaden als pdf-document.

Ga naar boven

Wie wil de Ab Harrewijn Prijs winnen?

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs zoekt ook in 2016 mensen die zich op bijzondere manieren inzetten voor hun medemensen aan de rafelrand van de samenleving.Vijf genomineerden krijgen een prijs. vier daarvan 1.500 euro en de winnaar 5.000 euro. Kent u een mooi project dat in aanmerking komt?
Nomineren voor de prijs kan tot 1 maart 2016.
De uitreiking is op 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam.

Klik hier voor meer informatie over de prijs en over de wijze van nomineren.

Ga naar boven

Participeren in de participatiesamenleving

Rijk geschakeerd

Iedereen heeft sinds enkele jaren de mond vol van ‘participatie’ en ‘participatiesamenleving’. Maar wat is het precies en wat betekent het voor mensen aan de onderkant van de samenleving? Een verkenning door Hub Crijns van een zeer lastig begrip en een bijzondere ontwikkeling.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Leren leven in overvloed

Leren leven in overvloed

Het omgaan met geld en goed stelt christenen steeds opnieuw voor grote vragen. Mag je eigenlijk wel rijk zijn of is armoede beter? Mag je van je bezittingen genieten of moet je in onthouding leven? In ‘Leren leven in overvloed’ trekt ds. Bas van der Graaf een aantal lessen uit het Bijbelse spreken over geld en bezit.

Klik hier om de boekbespreking te lezen.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media