logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2017-2

9 maart 2017

In deze nieuwsbrief:


AlliantieRaad, 7 april 2017

Logo Sociale Allianite

Op 7 april, 10.00 - 13.30 uur, bij CNV in Utrecht, vindt een AlliantieRaad plaats. voor afgevaardigden van organisaties uit de achterban.
Tijdens de bijeenkomst van 7 april willen we met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van feiten en voorstellen uit beleid en praktijk en signalen uit het veld. We willen samen speerpunten formuleren voor beide genoemde acties in 2017. 
Naar verwachting zijn op 7 april politieke partijen nog met elkaar in overleg over de vorming van een nieuw kabinet. Tijdens deze kabinetsformatie en zeker als het nieuwe kabinet gevormd is, zal de Sociale Alliantie aandacht blijven vragen voor een beleid dat gericht is op het wegwerken en voorkómen van armoede, want …  een rijk land zonder armoede is rijker!

Twee thema's op de agenda
Op het programma staat een inleiding over bestrijding van armoede onder kinderen, door prof. dr. Nicolette van Gestel, onder meer voorzitter van de SER-commissie die onderzoek doet naar armoede onder kinderen. Discussie over de vraag wat landelijk en lokaal kan/moet gebeuren om armoede onder kinderen op te heffen en/of te voorkómen.
Zie voor dit onderwerp ook ons thema-dossier Kinderen in armoede

Een tweede thema wordt gevormd door Minima-effectrapportages (MER) en de vertaling ervan in lokaal beleid. Gedachtewisseling met Marry Mos, secretaris van de Armoedecoalitie Utrecht, over Utrechtse MER en de vertaling ervan in het armoedebeleid van de stad.

Aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klik hier voor het programma.

Ga naar boven

Oproep tot actie aan de landelijke politiek en de nieuwe regering

De Sociale Alliantie ondersteunt een actie die de Utrechtse wethouder Victor Everhardt samen doet met de Armoedecoalitie in zijn stad: een dringende oproep aan de toekomstige regering: “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen.” Everhardt: “Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Gemeente UtrechtDaarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen.”

Iedereen kan deze oproep online ondertekenen. Doe mee!

Klik hier voor meer informatie en ondertekenen.

Ga naar boven

Alliantie steunt oproep Woonbond tegen verhuurdersheffing

Oproep tegen verhuurderheffing

De Sociale Alliantie steunt, samen met 17 andere organisaties, een oproep van de Woonbond om de verhuurdersheffing af te schaffen. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De Woonbond wil dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen. Op 28 februari werd de oproep aangeboden aan de Tweede Kamer.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Samen tegen armoede

Regionale expertisebijeenkomsten Armoede in Nederland

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland.
Steeds meer mensen kloppen aan bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. In diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere diaconale organisaties is er een scala aan activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms.
Het Knooppunt Kerken en Armoede brengt in de eerste helft van 2017 de expertise die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeen in een viertal regionale bijeenkomsten. Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Klik hier om de uitnodigingsfolder te downloaden.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media