logo-sociale-alliantie6

Thema: sociale coöperaties

sociale cooperatiesOp steeds meer plekken in Nederland vormen burgers collectieven om sociale grondrechten te herstellen of te behouden. Deze collectieven noemen wij sociale coöperaties. Dit themadossier staat geheel in het teken van ontwikkelingen rond sociale coöperaties. Er worden geen voorbeelden beschreven van sociale coöperaties. Daarvoor verwijzen we naar websites als www.initiatief.nu en www.peer-m.nu. We leggen de nadruk op de verandering in het denken dat nodig is om ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor sociale coöperaties en om de maatschappelijke betekenis ervan te onderkennen. Het dossier bevat een aantal lessen die opgedaan zijn in het project ‘Collectieve belangenbehartiging’ in de provincie Limburg. Daar zijn gesprekken gevoerd met en over collectieven van burgers die zich verenigen om sociale grondrechten te behouden en/of te herstellen. Verder is de beschrijving herlezen die Abram de Swaan in een studie uit 1989 gegeven heeft over de arbeidersonderlinges, de collectieven die arbeiders rond 1900 vormden om zich te beschermen tegen risico’s op het werk en in hun woonomgeving. Tenslotte wordt geschetst hoe begrippen als vrijheid, gelijkheid en solidariteit een andere inhoud krijgen als ze verbonden worden met de leefwereld, met het alledaagse en het collectieve.

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media