logo-sociale-alliantie6

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Nieuw rapport CBS: armoede is niet verminderd

armoede en sociale uitsluiting 2018Het CBS heeft op 17 januari 2018 nieuwe cijfers naar buiten gebracht over armoede in Nederland. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte van de vorige metingen is de armoede niet verminderd. Waar het de langdurige armoede betreft is zelfs sprake van een toename. Onder zzp'ers is het percentage mensen hoger dan het gemiddelde. Dat geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond en zeker voor vluchtelingen.

Lees meer

Nieuwsbrief 2018-1 verschenen

Op 5 januari is alweer de eerste nieuwsbrief van 2018 verschenen. Centraal staat een themadossier 'Economie anders'. Daarin terugblikken op een andere kijk op economie, zoals Immler en Goudzwaard en De Lange die in de vorige eeuw naar voren brachten - en die voor de huidige tijd nog veel zeggingskracht hebben - en een beschouwing over een veel recenter boek met een andere blik: Donut-economie. 
Veel leesplezier, en een goed nieuw jaar gewenst, met hopelijk wendingen ten goede richting een economie die minder armoede en bestaansonzekerheid produceert en meer in balans komt met de natuur.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Armoede Live 10 jaar later: Jan

Samen komen we eruit

In 2007 was Jan actief als vrijwilliger bij het Regionaal DagActiviteiten Centrum en ontving hij een Wajong-uitkering. Hij had geen eenvoudige school- en arbeidsmarktstart en heeft MEAO gevolgd, maar geen diploma's. In 2007 vertelde hij over zijn jeugd en over internet en over hoe Hennie en hij elkaar via internet ontmoetten.

Lees meer

Economie voor beginners: donut-economie

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

donut economie omslag

De Britse econoom Kate Raworth is met haar pleidooi voor een duurzame en sociale economie het gesprek van de dag in 2017. In haar boek ‘Doughnut Economy’ presenteert zij een economisch model in de vorm van een donut en met dit beeld van een zoet broodje helpt zij ons beginners met een lesje economie.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media