logo-sociale-alliantie6

Ab Harrewijn Prijs zoekt voordrachten en donaties voor editie 2023

logo ahp roodDe Ab Harrewijn Prijs is sinds 2002 actief. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor en door mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. Tot 1 maart kunnen voordrachten worden gedaan voor de prijs van 2023.

Lees meer

Ga energiearmoede tegen

De Sociale Alliantie roept gemeenten op mensen niet in de kou te laten zitten

sociale alliantie energie armoedeDe Sociale Alliantie heeft een brief aan alle colleges van burgemeester en wethouders in Nederland gestuurd. In die brief doet de Sociale Alliantie een oproep om die mensen niet kopje onder te laten gaan.

Lees meer

Nieuwsbrief 2023-1 verschenen

Op 10 januari is de eerste nieuwsbrief van 2023 verschenen.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Structurele reparatie koopkracht minima noodzakelijk

Landelijke Armoedecoalitie stuurt brief

logo landelijke armoedecoalitie 800Ruim 1 miljoen mensen hebben een laag inkomen door een uitkering of uit loon. De koopkracht van iedereen gaat erop achteruit. Voor deze groep mensen is dat extra nijpend. Zij hebben geen reserves en moeten meteen kiezen tussen eten of verwarming. Daarom vraagt de Landelijke Armoedecoalitie in een brief voor het Algemeen Overleg over armoede en schulden in de Tweede Kamer van 17 maart met spoéd inkomens te repareren. Mensen zakken namelijk nú door het ijs. Daarnaast zijn er structurele oplossingen nodig, zoals herijking van het sociaal minimum.

Lees meer

Een hernieuwd debat over zorg

Door Raf Janssen

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

zorgkosten

Al meer dan dertig jaar wordt een maatschappelijk debat gevoerd over de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg. Steeds opnieuw wordt aangedrongen op het maken van harde keuzes die moeten leiden tot een verkleining van de zorgvoorzieningen die uit solidariteit op gezamenlijke kosten aan iedereen beschikbaar worden gesteld. De journaliste Lynn Berger publiceerde onlangs een boek met een andere kijk op zorg. Het is een goede aanzet om het debat over de gezondheidszorg en de kosten ervan te verbreden. Maar de sprong naar een fundamentele vernieuwing van dit debat blijft achterwege, omdat de eigen aard van zorg te weinig wordt uitgewerkt als kracht ter verandering van de gangbare economie. Ondanks deze kritiek beveelt Raf Janssen iedereen aan dit boek te lezen.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Gerard van Santen / Sociale Alliantie
p/a CNV
Postbus 2475
3500 GL Utrecht
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media