logo-sociale-alliantie6

Thema: Samenhang tussen klimaatvraagstuk en armoedevraagstuk

De Sociale Alliantie heeft bij verschillende gelegenheden aandacht gevraagd voor de samenhang tussen het armoedevraagstuk en het klimaatvraagstuk. Het klimaatvraagstuk en de aanpak ervan verergeren het armoedevraagstuk. Een heel bewust en goed doordacht beleid is nodig om die tendens te keren en het klimaatvraagstuk zo aan te pakken dat mensen juist bevrijd worden uit hun armoedesituatie. Dat vergt in de eerste plaats het onderkennen van de samenhang tussen beide vraagstukken en in de tweede plaats de moed de aanpakken van beide vraagstukken niet te laten bepalen door het gangbare economische denken en doen waardoor beide problemen juist zijn ontstaan.
Raf Janssen bespreekt in deze bijdrage twee recente Belgische publicaties waarin op praktisch en theoretisch niveau de samenhang tussen het klimaatvraagstuk en het armoedevraagstuk behandeld wordt: het rapport Duurzaamheid en Armoede en de wetenschappelijke studie over Klimaat en sociale rechtvaardigheid. De samenhang tussen het klimaatvraagstuk en het armoedevraagstuk wordt behandeld op een groot aantal levensdomeinen.
Naast deze actuele onderzoeken en rapporten wordt kort verwezen naar een publicatie uit 2015, die nog steeds uiterst actueel is. Dat is de encycliek 'Laudato Si'een uitgebreide brief van de paus over de samenhang tussen het klimaatvraagstuk en het armoedevraagstuk.

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media