logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2018-2

2 maart 2018

In deze nieuwsbrief:

Samen voor beter

Landelijk

Regionaal


Kitty Jong nieuwe voorzitter Sociale Alliantie

Kitty Jong

Kitty Jong, FNV-bestuurder, is de komende twee jaar de voorzitter van de Sociale Alliantie. Zij nam het stokje over van CNV-bestuurder Willem Jelle Berg, die deze functie de afgelopen twee jaar met verve invulde. Kitty Jong stelt zich vor, vertelt wat haar hoog zit en wat zij met de alliantie wil aanpakken de komende tijd.

Lees meer.

Ga naar boven

AlliantieRaad 14 februari 2018

Hans Goosen en Therese Steur

Op 14 februari vond er een bijeenkomst van de AlliantieRaad plaats, die vooral in het teken stond van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klik hier voor een verslag.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later - Essay deel 1

Ervaringen van mensen met sociale zekerheid in Nederland

Armoede Live

Ellie Smolenaars schrijft een onderzoeksessay in meerdere delen dat is gebaseerd op het intensieve onderzoek Armoede Live (Smolenaars 2008) en Armoede Live 10 jaar later (socialealliantie.nl 2017-2018).

Klik hier om dit essay te lezen.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven


Samen voor beter

Lokale bijdragen aan herstel en behoud van bestaanszekerheid

Logo Samen voor beter

De Sociale Alliantie heeft een manifest opgesteld over bijdragen aan het herstel en behoud van bestaanszekerheid. Het betreft bijdragen die vanuit de lokale situatie door gemeenten, lokale initiatieven en gemeenschappen geleverd kunnen worden met als uiteindelijk doel een samenleving zonder armoede tot stand te brengen en in stand te houden.

Binnenkort zijn er verkiezingen en daarna worden raadsprogramma’s en collegeprogramma’s opgesteld. Het is van belang die gelegenheid aan te grijpen om concrete vragen te stellen en concrete voorstellen te doen. Bijgevoegd manifest wil daarbij behulpzaam zijn.  Mogelijk kun je als lokale groepering zelf contact opnemen met de gemeenteraad, met raadsleden en/of met het college van B&W.

Speciale aandacht vragen we voor het onderwerp van de loondispensatie. Daarover is een concept-motie bijgevoegd. Het is zaak om fracties of leden van de gemeenteraad te vragen om deze motie in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te stellen. Het is van belang om de aangekondigde maatregel van de loondispensatie tegen te houden, want het is een maatregel die voor heel veel mensen negatieve gevolgen heeft en ook voor de gemeente en de gemeenschap slecht uitpakt. Dus graag actie: laten we een halt toeroepen aan verdere verslechteringen van de sociale zekerheid en laten we de weg inslaan van herstel van bestaanszekerheden.

Klik hier om het manifest te downloaden als pdf-document.
Klik hier om het manifest te downloaden als Word-document.

Ga naar boven


Landelijk

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Nieuw rapport CBS: armoede is niet verminderd

Armoede en soicale uitsluiting 2018

Het CBS heeft op 17 januari 2018 nieuwe cijfers naar buiten gebracht over armoede in Nederland. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte van de vorige metingen is de armoede niet verminderd. Waar het de langdurige armoede betreft is zelfs sprake van een toename. Onder zzp'ers is het percentage mensen hoger dan het gemiddelde. Dat geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond en zeker voor vluchtelingen.

Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om het rapport direct te downloaden.

Ga naar boven


Zorgkosten terug van de belasting

Zorgkosten

Als je veel zorg nodig hebt, kunnen de kosten flink oplopen. Dat maakt mensen met chronische ziekte of handicap extra kwetsbaar voor armoede. Ieder jaar zet Ieder(in) op een rijtje hoe je bij de belastingaangifte een deel van die kosten kunt aftrekken. Op de website meerkosten.nl leest u daarover verder. Daar is bovendien een overzicht te vinden van de inkomensondersteuning waarop mensen met hoge zorgkosten een beroep kunnen doen. Handig voor uzelf of voor mensen die u ondersteunt.

Klik hier om naar de website meerkosten.nl te gaan.
Klik hier om een artikel over belastingaftrek te downloaden.

Ga naar boven


Regionaal

Sociaal akkoord Armoedecoalitie Utrecht

Verkiezingsdebat Utrecht

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen kruisten op 20 februari tien politieke partijen in Utrecht de degens, in een debat dat werd georganiseerd door de Armoedecoalitie Utrecht. Ter afsluiting ondertekenden de aanwezige partijen een Sociaal Akkoord. 

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


10 maart: Mars tegen de armoede in Rotterdam

Mars tegen de armoede Rotterdam

Op zaterdag 10 maart 2018 wordt er in Rotterdam een mars tegen de armoede georganiseerd door de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij waar de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) in vertegenwoordigd is. Vele Rotterdammers, maatschappelijke organisaties en vakbonden lopen mee. Ook vertegenwoordigers van de politieke partijen, die het manifest voor een nieuw rechtvaardig armoedebeleid ondertekend hebben.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media