logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2017-8

15 december 2017

In deze nieuwsbrief:

Thema: Geven en wederkerigheid

Landelijk

Regionaal

Hoe was het ook weer? - Sociale uitvindingen


Save the date: AlliantieRaad 26 januari 2018

Op vrijdag 26 januari 2018 vindt een bijeenkomst plaats van de AlliantieRaad
Tijd: 10.30 – 13.00 uur
Plaats: FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159 te Utrecht

Het belangrijkste agendapunt zal zijn het bespreken van een manifest om mee te werken in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je aan te melden.

Ga naar boven

Armoede Live! 10 jaar later - Irving en Johanna

In 'Armoede Live! 10 jaar later' worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geprotretteerd. Lees twee nieuwe portretten: die van Irving en van Johanna.

Klik hier om direct naar het portret van Irving te gaan.
Klik hier om direct naar het portret van Johanna te gaan.
Klik hier om naar de startpagina van de website 'Armoede Live - 10 jaar later' te gaan.

Ga naar boven

Ervaren kennis en opinies: basisinkomen

Basisinkomen

Mensen die lokaal actief zijn laten hun licht schijnen over belangrijke thema's. Rianne bespreekt het basisinkomen.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Ga naar boven


Thema: Geven en wederkerigheid

Geven en wederkerigheid

In dit themadossier reflecteren Raf Janssen en Hub Crijns op de vraag welke plaats de gifteconomie heeft in de totale economie, hoeveel er om gaat in deze economie en welke functies geven en wederkerigheid hebben in onze samenleving,

Klik hier om naar de startpagina van dit themadossier te gaan.

Zie hieronder voor de onderdelen van het dossier:

Ga naar boven

De economie van de gift

Economie van de gift

Veelal spreken we over ‘dé economie’ alsof er maar een soort economie zou bestaan. Hub Crijns maakt duidelijk dat er verschillende economische deelsystemen zijn. Ieder van deze deelsystemen heeft zijn eigen normen en vormen, zijn eigen taal en waarde. De economieën van de markt en het geld hebben de andere economieën naar de achtergrond gedrongen. Deze overheersende economiesystemen hebben veel mensen en landen veel welvaart gebracht, maar tegelijkertijd ook groeiende ongelijkheid en armoede voor grote groepen mensen. In dit artikel wordt het economische deelsysteem van de gift verder verkend.

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ga naar boven

Geven in Nederland 2017

Geven in Nederland 2017

'Geven in Nederland' is een belangrijk onderzoeksproject van het Centrum voor Filantropische Studies. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Hub Crijns bespreekt de editie van 2017.

Klik hier om de boekbespreking te lezen.

Ga naar boven

Een nieuwe kijk op wederkerigheid

Wederkerigheid

Voor wat hoort wat! Dat is de kern van de heersende opvatting over wederkerigheid. Het is deze opvatting die het voertuig is geweest om brede steun te krijgen om de verzorgingsstaat strikter en straffer te maken. Oude theorieën omtrent de gift, het geven, kunnen de kijk op wederkerigheid verbreden. Dat biedt groepen die nu met het wederkerigheidsprincipe klein en braaf gehouden worden, kansen om op te staan, erkenning te vragen voor hun bijdrage aan de samenleving en een rechtvaardiger deel van de maatschappelijke rijkdommen op te eisen. Niet in de vorm van een uitkering, maar in de vorm van een leefbaar basisinkomen.

Klik hier om deze beschouwing van Raf Janssen te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Alle kinderen kansrijk

Rapport Kinderombudsman

Alle kinderen kansrijk

In Nederland groeien 378.000 kinderen - één op de negen - op in armoede. Hoewel het met de economie beter gaat, blijft dit aantal onverminderd hoog. Op 5 december 2017 vroeg de Kinderombudsman met het rapport 'Alle kinderen kansrijk' aandacht voor deze groep.
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'Armoedebeleid is nu vooral gericht op het verbeteren van het leven van kinderen buitenshuis. Om deze kinderen echt te helpen, moet er een samenhangende aanpak komen die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen, te beginnen bij het verbeteren van de onzekere en instabiele thuissituatie.’
Het rapport laat zien wat de impact is van armoede, laat kinderen en jongeren zelf aan het woord, geeft weer welke problemen ouders zien en toont de knelpunten die gemeenten zien in het armoedebeleid. 'Alle kinderen kansrijk' sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Lees meer
Rapport downloaden
Website Kinderombudsman

Ga naar boven

Speelruimte voor kinderen

Speelruimte

Rapport
In mei werd het driejarig onderzoek van Stichting De Vonk 'Speelruimte' afgerond. Het is een onderzoek naar de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen in 14 arme gezinnen en de effecten ervan op de participatie van kinderen en jongeren. Ria van Nistelrooij, die het onderzoek uitvoerde, wil hierover graag een lezing voor je verzorgen.

Themabijeenkomst Kinderen en Armoede
Wil je als gemeente, sociaal wijkteam, team van leerkrachten of lokaal armoedeplatform een themabijeenkomst organiseren over de effecten van armoede op kinderen, met aandacht voor signalering en verwijzing, dan kan De Vonk dit op maat aanbieden.

Download de samenvatting van het rapport 'Speelruimte'.
Lees meer over het rapport.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met De Vonk voor een lezing. 

Ga naar boven

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Armoedebeleid wordt steeds meer lokaal bepaald. Kansen, ook voor kerken, om verbeteringen te bepleiten. Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een handreiking samengesteld om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart 2018, armoede in Nederland op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. In het document staan suggesties voor activiteiten die ontplooid kunnen worden, en er worden inhoudelijke aandachtspunten aangereikt die naar voren kunnen worden gebracht bij die activiteiten.

Lees meer
Download

Logo Iederin

Tip ter aanvulling: Ieder(in) heeft ook een handreiking gemaakt, met onder meer 15 tips en trucs voor het gebruik van sociale media.

Klik hier om die tips te downloaden.

Ga naar boven

Samen tegen armoede

Praktische handreiking voor kerken

Samen tegen armoede

Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een nieuwe handreiking gemaakt voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is 'Samen tegen armoede'.

In de brochure komen de volgende aspecten aan bod:

  • Armoede in Nederland; een korte schets van hoe armoede er uit ziet, met cijfers en feiten
  • Vinden van mensen in nood
  • De sociale kaart
  • Mensen en middelen
  • Manieren van hulpverlenen
  • Houding van de hulpverlener
  • Samenwerking
  • Bewustwording in de kerken
  • Publiciteit
  • Politieke beïnvloeding

De brochure sluit af met literatuursuggesties en internetadressen.

Lees meer.
Bestel.
Download.

Ga naar boven

Radar biedt petitie basisinkomen 55-plussers aan

Aanbieding petitie Radar

Consumentenprogramma Radar bood op 14 november de petitie voor een basisinkomen voor werkloze 55-plussers aan in de Tweede Kamer. De petitie is 113.344 keer ondertekend. De ondertekenaars van deze petitie vragen de Nederlandse politiek op korte termijn een experiment te starten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. De Radar Extra-uitzendingen over dit onderwerp, 'Kans op werk: 3 procent', werden in mei 2017 uitgezonden.

Lees meer
Bekijk de documentaire

Ga naar boven

Nieuwe Qracht500

Qracht 500 2017

Wie zijn de mensen achter de Nederlandse armoedecijfers, wat is hun verhaal? Qracht 500 geeft mensen in armoede een gezicht en een stem.
Eind december 2017 verschijnt een tweede eenmalige Qracht 500, nu over psychische problematiek en werk. Honderd mensen uit het hele land doen hun verhaal over hun aandoening en ervaring met participatie, bejegening, wensen en ambities. Mensen die onvrijwillig aan de kant staan en mensen met een baan die verzwijgen dat zij psychisch kwetsbaar zijn, uit angst hun werk of waardering te verliezen.
Qracht 500 verschijnt voor kerst, is te bestellen bij de boekhandel, via www.qracht500.nl en op www.tobivroegh.nl. De nieuwe Qracht 500 verschijnt alleen als magazine, de portretten komen niet op de website. Wel volgen qrachtmeetings en media-optredens over dit onderwerp. Qracht 500 over armoede in Nederland gaat door op Facebook.

Lees meer

Ga naar boven

Extra prijzen Ab Harrewijn Prijs

Extra prijzen Ab harrewijn Prijs

Vanwege het 15-jarig bestaan van de Ab Harrewijn Prijs zijn drie extra prijzen toegekend. De prijs bestaat uit een oorkonde en 2500 euro. De prijzen gingen naar:

Ga naar boven

Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties voor 2018

Logo Ab Harrewijn prijs

De Ab Harrewijn Prijs is al vijftien jaar actief. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. Op 13 mei 2018 vindt de volgende uitreiking plaats, om 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam.
De jury zoekt voor de editie 2018 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag.
U kunt het initiatief, de hulprijke mens, het ondernemende project per mail voordragen voor 1 maart 2018 bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven


Regionaal

Actiegroep Rotterdam Armoedevrij

Rosa

"We staan aan de vooravond van de sociale wederopbouw van Nederland. We beginnen waar dit het hardst nodig is. In Rotterdam, de armste grote stad van Nederland. De stad met relatief de meeste mensen op of onder de armoedegrens", zo meldt onder meer de Rotterdamse Sociale Alliantie.
Op 3 november is in Rotterdam de actiegroep gestart, die werd aangekondigd op de elfde Werelddag tegen de Armoede. De actiegroep heeft tot doel zoveel mogelijk Rotterdammers naar de stembus te krijgen op 21 maart 2018 om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid, zoals omschreven in het Manifest.
Het manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid, samengesteld door 200 bezoekers tijdens vier bijeenkomsten in het voorjaar, is een goed uitgangspunt voor die sociale wederopbouw. De ondersteuning van het Manifest vanuit acht politieke partijen uit de raad bracht optimisme. De bespreking van het manifest op 17 oktober, tijdens de Werelddag tegen de Armoede, gaf kracht en richting aan het Manifest.
Er staan acties en een mars tegen de armoede op het programma om in het groot samen te werken, tijdens de voorbereiding van de verkiezingen van 21 maart. Om in ieder geval voldoende politieke macht op te bouwen onder de Rotterdammers om het roer om te gooien.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Hoe was het ook weer? - Sociale uitvindingen

De koudetoeslag uit de jaren 80

Koudetoeslag

Het materiële in centen en komma's staat in de jaren tachtig in het brandpunt van de belangstelling. Ook in parlementaire debatten. Vooral in de zeven magere jaren, van 1981 tot 1987, de jaren waarin de eenmalige uitkering wordt verstrekt, gaat het om de centen achter de komma, om tante Truus en Jan Splinter. Overlevingsbeelden van de sociale minima bestendigen onbedoeld het beeld van de passieve, noodlijdende uitkeringstrekker. Uitkeringsgerechtigden werden 'minima', 'echte minima' en meerjarige echte minima'. Ze kregen een koudetoeslag. Dat ontlokte Louise Groenman van D66 de uitspraak: “Het is toch niet te geloven, mijnheer de Voorzitter: wij krijgen meerjarige weersgevoelige echte minima.”

Ellie Smolenaars

Ga naar boven

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media