logo-sociale-alliantie6

Thema: eerlijk delen

eerlijk delenBij het verschijnen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III vielen onder meer de belastingplannen op. Een nieuwe stap op weg naar een vlaktaks, verhoging van het laagste btw-tarief, lastenverlichting voor het bedrijfsleven: het pakt goed uit voor grote bedrijven en slecht voor uitkeringsgerechtigden, In dit dossier een overzicht.

Dit bracht ons ook tot bespeigelingen over solidariteit en een etheische reflectie over inkomens- envermogensverdeling. 

Dit themadossier bevat de volgende bijdragen:

Belastingplannen van het kabinet

Ministerie van Financiën

Met belastingen is invloed uit te oefenen op de verdeling van de welvaart. Welke keuzes maakt het huidige kabinet? Het lijkt er op dat de inkomensverschillen weer verder zullen toenemen. Raf Janssen en Peter de Bie geven een overzicht van een aantal maatregelen.

Klik hier om verder te lezen.

Over solidariteit gesproken

Solidariteit

Solidariteit is een kernbegrip als het gaat om eerlijk delen. Maar wat wordt er precies onder verstaan en welke soorten solidariteit zijn te onderscheiden? Hub Crins deed grondig onderzoek.

Klik hier om deze bijdrage te lezen.

Ethische reflecties rond inkomens- en vermogensverdeling

Weegschaal

Hub Crijns verkent de waarden en normen rond rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling, vooral vanuit de christelijke traditie en de sociale leer van de kerk.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Jezus en de tollenaar

Hub Crijns

Column van Hub Crijns over Zacheüs.

Klik hier om deze column te lezen.

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media