logo-sociale-alliantie6

Aan de slag!

Column Willem Jelle Berg, juni 2017

willem jelle bergVorige week mocht ik in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting spreken over armoede en kinderen. De SER had hierover een advies opgesteld en ook de Sociale Alliantie om input gevraagd. Het SER-advies laat zien dat in een welvarend land als Nederland er nog veel kinderen in armoede moeten opgroeien. Dat zou toch niet zo moeten zijn. Het is dan ook belangrijk dat dit advies er nu ligt en ik hoop dat de Tweede Kamer de handschoen oppakt en het zal uitvoeren. Twee punten uit het advies heb ik willen benadrukken.

Het eerste is een wat kleiner punt maar mooi door zijn eenvoud, namelijk de armoederegisseur. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd blijkt dat er op lokaal niveau heel veel ge-beurt, maar dat het toch niet altijd lukt om de doelgroep te bereiken en dat organisaties niet altijd van elkaar weten wie wat doet. Daarom adviseren wij om een armoederegisseur in te stellen om juist dat te coördineren en te zorgen voor een beter bereik. Eigenlijk iemand die de stroperigheid tegengaat en praktische oplossingen biedt.

hoorzitting kinderen en armoedeDat brengt me ook bij het tweede punt wat ik naar voren heb gebracht: de armoede onder werkenden. Dat is een groep die vaak niet bereikt wordt. Ze zijn onbekend bij de instanties en weten vaak zelf de weg naar de regelingen niet te vinden. Met dit advies vragen wij speciaal aandacht voor deze groep. Want werk zou toch de weg uit de armoede moeten zijn. Veel van de werkende armen hebben ook nog eens weinig werkzekerheid. Minder flexwerk, zeker aan de onderkant, zou wat ons betreft dus erg helpen. Daarbij is het belangrijk dat werk moet lonen. Dat is nu niet altijd het geval, denk aan de marginale druk en de armoedeval. Nu is het aan de Kamer dit breed gedragen advies vorm te geven. Aan de opkomst kan het niet liggen: er waren 12 Kamerleden aanwezig. Ik zou zeggen: aan de slag!

Willem Jelle Berg is voorzitter van de Sociale Alliantie en bestuurder van vakcentrale CNV

Lees ook het verslag van de hoorzitting door Ger Ramaekers.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media