logo-sociale-alliantie6

Samen voor beter

Lokale bijdragen aan herstel en behoud van bestaanszekerheid

samen voor beterDe Sociale Alliantie heeft in februari 2018 een manifest opgesteld over bijdragen aan het herstel en behoud van bestaanszekerheid. Het betreft bijdragen die vanuit de lokale situatie door gemeenten, lokale initiatieven en gemeenschappen geleverd kunnen worden met als uiteindelijk doel een samenleving zonder armoede tot stand te brengen en in stand te houden.

Binnenkort zijn er verkiezingen en daarna worden raadsprogramma's en collegeprogramma’s opgesteld. Het is van belang die gelegenheid aan te grijpen om concrete vragen te stellen en concrete voorstellen te doen. Bijgevoegd manifest wil daarbij behulpzaam zijn. Mogelijk kun je als lokale groepering zelf contact opnemen met de gemeenteraad, met raadsleden en/of met het college van B&W.

Speciale aandacht vragen we voor het onderwerp van de loondispensatie. Daarover is een concept-motie bijgevoegd. Het is zaak om fracties of leden van de gemeenteraad te vragen om deze motie in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te stellen. Het is van belang om de aangekondigde maatregel van de loondispensatie tegen te houden, want het is een maatregel die voor heel veel mensen negatieve gevolgen heeft en ook voor de gemeente en de gemeenschap slecht uitpakt. Dus graag actie: laten we een halt toeroepen aan verdere verslechteringen van de sociale zekerheid en laten we de weg inslaan van herstel van bestaanszekerheden.

Klik hier om het manifest te downloaden als pdf-document..

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media