logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2015-7

17 december 2015

In deze nieuwsbrief:

Column: Professionals zijn niet eng!

Sonja Plomp, december 2015

Sonja Plompop de Sociale Top

Sonja Plomp, lid van de cliëntenraad Dronten, bezocht met Wilma Kuiper van de Sociale Alliantie op 30 november de Sociale Top in Zwolle.
Sonja vertelt hoe zij het heeft beleefd.

Klik hier om de column te lezen.

Ga naar boven


Project 'De kracht van verbinden en versterken'

Logo Sociale Alliantie

Een nieuw project van de Sociale Alliantie staat stevig in de steigers: 'De kracht van verbinden en versterken'. Het gaat om initiatieven van, door, met mensen met lage inkomens. In deze nieuwsbrief een eerste kennismaking. Begin volgend jaar berichten we er uitgebreider over.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Thema: Gezondheid en armoede

Gezondheid en armoede

Gezondheid en armoede hangen sterk met elkaar samen. Arme mensen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en mensen met gezondheidsproblemen komen vaak voor flinke uitgaven te staan, waardoor ze in financiële problemen kunnen komen. De relatie gezondheid en armoede heeft veel kanten. In dit dossier 'Gezondheid en armoede' gaan we in op een aantal van die aspecten. 

Klik hier om naar de startpagina van het dossier te gaan.

Gezondheid en armoede

Cijfers, feiten en analyse over sociaal-economische gezondheidsverschillen.
Klik hier om meer te lezen.

Lokaal gezondheidsbeleid

Gemeenten zijn verplicht iedere vier jaar hun gezondheidsbeleid vast te stellen. Het lokale beleid kan daarin accenten leggen op preventie en terugdringen van de nog steeds aanwezige gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Raf Janssen geeft een herhaalrecept voor zo’n beleid.
Klik hier om meer te lezen.

Collectieve gemeentelijke zorgverzekering

Een middel om mensen met lage inkomens een beetje tegemoet te komen in de kosten van zorg is de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Deze heeft in het algemeen een uitgebreidere dekking, een voordeliger premie en kent geen medische selectie. Ze is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Lees meer over verschillen tussen gemeenten, voorwaarden en een stappenplan voor belangenbehartigers.
Klik hier om meer te lezen.

Positieve gezondheid en de strijd tegen armoede

In het sociaal domein is een nieuw begrip in opkomst: positieve gezondheid. Het fysieke en psychische welbevinden staat niet langer centraal, maar het vermogen dat iemand heeft om zich aan te passen en zelf regie te hebben in zijn of haar leven. Dit nieuwe concept past in het participatiebeleid dat de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers benadrukt. Wat mogen armen van dit nieuwe begrip verwachten?
Klik hier om meer te lezen.

STIL helpt dakloze vluchtelingen in medische nood

STIL is een solidariteitsorganisatie in Utrecht, die hulp geeft aan dakloze vluchtelingen in medische nood. De organisatie helpt hen door te verwijzen, te bemiddelen, te informeren en mensen te begeleiden. Margreet Jenezon, medewerker fondswerving, pr en particuliere opvang van STIL, vertelt over dit werk.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Rapport 'Armoede en sociale uitsluiting 2015' verschenen.

Armoede en sociale uitlsuiting 2015

Op 16 december 2015 verscheen het CBS-rapport 'Armoede en sociale uitsluiting 2015'.
We geven de highligts weer van het persbericht van het CBS.
Later zullen wij ook nog een commentaar op dit rapport geven.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Armoede in de uitverkoop! Het rendement van opgeleide ervaringsdeskundigen in de strijd tegen armoede

De Link

Op 25 september 2015 vond een conferentie plaats over Het rendement van opgeleide ervaringsdeskundigen in de strijd tegen armoede. Zo'n opleiding bestaat al sinds 1999 in België. 'De Link' is daar mee bezig. Inmiddels zijn er in België al 125 afgestudeerden, waarvan 85 betaald aan het werk zijn bij sociale diensten, ministeries, schuldhulp, andere overheidsdiensten, opleidingen, onderzoeksorganisaties, belangenorganisaties, jeugdhulpverlening, arbeidsbemiddeling en vele andere plekken. De Link heeft het concept van de opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede naar Nederland gebracht.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs zoekt ook in 2016 mensen die zich op bijzondere manieren inzetten voor hun medemensen aan de rafelrand van de samenleving. In 2015 ging de prijs van 5000 euro naar Helma du Pont uit Breda, die een digitaal platform ontwikkelde waarop mensen anoniem een factuur kunnen betalen voor een ander. De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2016 is op 13 mei 2016 in de middag vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam.
Nomineren voor de prijs kan tot 1 maart 2016.

Klik hier voor meer iinformatie over de prijs en over de wijze van nomineren.

Ga naar boven


22 januari 2016: Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede

Betrokkenheid treof

Herinnering: Onder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan.
Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Ga naar boven


Regionaal

Brood en Rozen 2015 - 22 diaconale initiatieven

Brood en rozen 2015

Op 14 november 2015 werd de Diaconieprijs van het bisdom Rotterdam uitgereikt. De nominaties staan in de brochure ‘Brood en Rozen 2015’. Die bevat 22 verhalen van diaconale projecten, die de parochies en kerkelijke instellingen eerder dit jaar hebben aangemeld voor de diaconieprijs. De projecten laten met elkaar een breed palet van initiatieven zien, die kunnen dienen ter inspiratie en navolging in de eigen geloofsgemeenschap.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om direct de brochure te downloaden.

Ga naar boven


Dr. Poelsprijs 2015 voor Wijkpastoraat Heerlen

Dr. Poelsprijs 2015

De Dr. Poelsprijs is een diaconale prijs om parochies, diaconale en maatschappelijke organisaties in Limburg te stimuleren en in het zonnetje te zetten. Wijkpastoraat Heerlen met wijkpastor Fien Crutz won dit jaar. Er waren 21 projecten voorgedragen.
In de brochure ‘Wat hebben wij met elkaar?’ zijn alle verhalen van de genomineerde projecten te lezen.

Klik hier om er meer over te lezen.
Klik hier om de brochure direct te downloaden.

Ga naar boven

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media