logo-sociale-alliantie6

Collectieve gemeentelijke zorgverzekering

collectieve-ziektekostenverzekeringEen middel om mensen met lage inkomens een beetje tegemoet te komen in de kosten van zorg is de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. Deze heeft in het algemeen een uitgebreidere dekking, een voordeliger premie en kent geen medische selectie. Ze is bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. De grens varieert per gemeente. soms komen inkomensgroepen tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking, soms tot 125%.

Klik hier om per gemeente te bekijken hoe de voorwaarden zijn.

Chronisch zieken en gehandicapten

Gemeenten hebben sinds 2015 een grotere verantwoordelijkheid voor burgers in een kwets-bare positie. Niet alleen met de drie grote decentralisaties (jeugd, werk en zorg) maar ook specifiek voor chronisch zieken en gehandicapten. Met de afbouw van de landelijke inkomensregelingen Wtcg en CER en met de uitbreiding van het gemeentefonds (oplopend tot structureel € 268 miljoen) wordt van gemeenten verwacht dat zij het wegvallen van deze regelingen gaan compenseren.
Eén van de mogelijkheden om deze groepen tegemoet te komen wordt gevormd door de collectieve zorgverzekeringen die gemeenten sinds jaar en dag afsluiten voor inwoners met een laag inkomen. Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziek-te, heeft bureau BS&F (adviseur van gemeenten bij deze zorgverzekeringen) gevraagd om in kaart te brengen in welke mate en op welke wijze gemeenten gebruik maken van deze route. In een rapport van BS&F van december 2014 wordt hiervan een landelijk overzicht geboden.

Klik hier om dit rapport te downloaden.

Stappenplan voor belangenbehartigers

Ieder(in) heeft voor lokale belangenbehartigers een factsheet over collectieve zorgverzekeringen samengesteld. Die informatie is te gebruiken bij gesprekken met de gemeente over de gemeentelijke zorgverzekering. De brochure bevat ook een stappenplan om met de gemeente in gesprek te gaan. In drie stappen worden suggesties gegeven. De eerste stap beschrijft
waarom het belangrijk is dat u met uw gemeente in gesprek gaat. De tweede stap beschrijft waarover u afspraken met de gemeente kunt maken. De derde stap bestaat uit een check waarmee u nagaat of de gemeentelijke zorgverzekering aan de belangrijkste voorwaarden voldoet.

Klik hier om dit factsheet / stappenplan te downloaden.

Klik hier voor de startpagina van dit thema-dossier.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media