logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2014-2

17 december2014

Dit is de tweede digitale nieuwsbrief van de Sociale Alliantie. 
Het centrale thema van deze nieuwsbrief is 'Lokale aanpak'. Wij hopen dat dit nummer informatief en inspirerend is, en wij wensen de lezers bijzonder goede feestdagen toe!

Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief:


Aanpak 2015: werkprogramma van de Sociale Alliantie

Aanpak 2015

Ondanks de geringe financiële en organisatorische middelen blijft de Sociale Alliantie in 2015 actief als landelijk netwerk voor een samenleving zonder armoede. Er worden inhoudelijk inspirerende en vernieuwende bijdragen geleverd aan het maatschappelijk debat rond verarming, verrijking en verschulding.

Klik hier om te lezen welke activiteiten in 2015 worden aangepakt.

Ga naar boven


Oproep 1: stuur ons gespreksonderwerpen voor overleg met staatssecretaris

Op 24 februari heeft de Sociale Alliantie het halfjaarlijkse overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma. Wanneer u vanuit onze achterban suggesties wilt doen voor prangende onderwerpen die in dat overleg aan de orde zouden moeten komen, laat het ons dan weten. Stuur uw suggesties naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven


Oproep 2: stuur ons kopij

Hebt u 'kopij' voor bijvoorbeeld de rubrieken met ervaringsverhalen of plaatselijke projecten, stuur ons dan informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven


Thema: Lokale aanpak

Lokale aanpakHet thematisch deel van deze nieuwsbrief gaat over de lokale aanpak. Welke ontwikkelingen in het lokaal sociaal beleid zijn van belang voor de anti-armoedebeweging en hoe kan daarop worden ingespeeld? Deze vraag wordt beantwoord in een vijftal bijdragen:

  • De kracht van vertellende armoede
  • Van verzorgingsstaat naar zelfzorgende straat
  • Co-creatie als nieuwe route voor cliëntenparticipatie
  • Collectivering van het minimabeleid
  • Voorstellen voor beter lokaal sociaal beleid in 'Aanpak 2015'

Klik hier om naar de overzichtspagina van dit thema op de website te gaan.

De kracht van vertellende armoede

Er is een verschil tussen vertelde en vertellende armoede. Voor lokale groepen die de samenleving willen bewegen om armoede te bestrijden, is het belangrijk om kennis te nemen van dit onderscheid en om de kracht te ontdekken van vertellende armoede. Dat onderbouwt het belang van de verhalen over de eigen ervaringen van mensen die in een situatie van armoede verkeren.

Klik hier om er meer over te lezen.

Van verzorgingsstaat naar zelfzorgende straat

Alle gemeenten zijn druk in de weer met de hervorming van het sociaal domein: het rijk draagt taken over aan de gemeenten; die staan het dichtst bij de burgers en hebben de meeste kans om van hen gedaan te krijgen dat zij meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en hun eigen omgeving. De verzorgingsstaat wordt veranderd in een zelfzorgende straat. Wellicht biedt dat mogelijkheden om een aantal tekortkomingen van de verzorgingsstaat te ondervangen.

Klik hier om er meer over te lezen.

Co-creatie als nieuwe route voor cliëntenparticipatie

De overdracht van taken van het Rijk naar de gemeente (de drie D’s ) is in veel gemeenten aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een nieuwe adviesstructuur in het sociaal domein. Veelal zijn daarbij afzonderlijke cliëntenraden opgegaan in een breed samengestelde WMO-raad. In de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas is een afwijkende koers ingeslagen. Na een stevig debat met betrokken organisaties van burgers en cliënten is inmiddels gekozen voor een scheiding van belangenbehartiging en advisering. Een eigenzinnige keuze die om nadere uitleg vraagt.

Klik hier om er meer over te lezen.

Collectivering van het minimabeleid

Het kabinet maakt het gemeenten moeilijker om met weinig uitvoeringskosten huishoudens met de allerlaagste inkomens enige steun te geven via categoriale bijstand. Een collectivering van het minimabeleid biedt nieuwe mogelijkheden.

Klik hier om er meer over te lezen.

Voorstellen voor beter lokaal sociaal beleid

Op basis van analyses van ontwikkelingen in het lokaal sociaal domein zal de Sociale Alliantie in 2015 een brief aan de gemeenteraden sturen, met daarin een aantal concrete voorstellen voor verbetering van het lokale beleid. Die brief wordt opgesteld met anti-armoedegroepen aan de basis van de samenleving en bevat ervaringen van mensen die moeten leven in situaties van armoede en uitsluiting. De brief wordt verstuurd in april/mei, opdat de voorstellen door de gemeenteraad besproken kunnen worden tijdens de beraadslagingen over de begroting van het jaar 2016.

Oproep 3: Lokale groepen die mee willen helpen met het opstellen van deze brief worden verzocht zich te melden bij het secretariaat van de Sociale Alliantie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook het werkplan 'Aanpak 2015', van de Sociale Alliantie >

Ga naar boven


Internationaal

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting Vlaanderen 2014

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting Vlaanderen 2014

In Nederland komt in de tweede helft van december een Armoedesignalement uit, waarin cijfers en enige analyse van de Nederlandse situatie te vinden is. We komen daar in de volgende nieuwsbrief op terug. In Vlaanderen komt elk jaar een uitgebreider en diepgravender publicatie uit, onder de titel 'Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting'. Ook daarover meer in de volgende nieuwsbrief. Op onze website alvast korte informatie over dit Jaarboek dat op 1 december 2014 verscheen.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven


Landelijk

Fraudewet treft eerlijke burgers hard

Geen fraudeur, toch boeteOp 1 januari 2013 is de wet 'Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving', ook wel de Fraudewet genoemd, van kracht geworden. Deze wet is een erfenis van het kabinet Rutte I en heeft in het kabinet Rutte II de eindstreep gehaald, ondanks een stevige lobby vanuit o.a. kerken en de Sociale Alliantie om dit niet te doen.
De Nationale ombudsman heeft nu een zeer kritisch rapport uitgebracht over de praktijk van deze Fraudewet.
Minister Asscher heeft naar aanleiding daarvan inmiddels enkele aanpassingen aangekondigd.

Klik hier om meer te lezen over dit rapport.

Ga naar boven


Minicongres 'Meedoen doet er toe!'

MeedoenDit minicongres van de MO-groep gaat over het activeren van mensen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk krijgen de deelnemers concrete ideeën over hoe je mensen kunt activeren, mee kunt laten doen.
Met praktijkvoorbeelden over hoe je jongeren weer op de rails kunt helpen zodat zij weer perspectief zien, en voorbeelden over hoe je uitkeringsgerechtigden kunt activeren door hen op hun vakgebied andere mensen te laten helpen. Kortom een inspirerende dag voor ondernemers in participatie en welzijn, beleidsmedewerkers van gemeenten en managers van sociale diensten.
De bijeenkomst vindt plaats op 13 januari 2015, 9.30 tot 14.00 uur, Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9, te Utrecht.

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.
Klik hier om aan te melden.

Ga naar boven


Hebben wij iets met elkaar?

In september is de brief ‘Hebben wij iets met elkaar?’ verschenen met gedachten over samenhang en isolement in onze maatschappij vanuit het bisschoppelijk referentschap ‘Kerk en Samenleving’ van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Niet alleen onze economie maar ook onze gehele cultuur verkeert in een crisis. Dat gaat iedereen in de samenleving aan. De auteurs van deze sociale brief willen als leerlingen van Jezus Christus en geïnspireerd door de katholieke traditie samen met anderen meedenken over de aard en de oorzaken van de crisis en hoe we daar op kunnen reageren.

Klik hier om de tekst te downloaden.

Ga naar boven


Coöperatief ondernemen in Nederland

Coöperatief ondernemen

Op dinsdag 20 januari 2015 organiseert Cordaid in Den Haag een informatiebijeenkomst over coöperatief ondernemen voor en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/laag inkomen.

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor directe aanmelding (tot uiterlijk 10 januari).

Ga naar boven


Omzien naar elkaar

Skanfonds

Zaterdag 31 januari 2015 organiseert Skanfonds de Inspiratiedag ‘Omzien naar elkaar’. Een dag voor en door mensen die zich vanuit de katholieke traditie laten inspireren tot naastenliefde. Nederland staat op de drempel van grote veranderingen die van invloed zijn op mensen in armoede, op vluchtelingen, dak- en thuislozen en zieken. Wat betekent dit in de praktijk voor de uitvoering en betekenis van uw vrijwilligerswerk? De dag vindt plaats in Museum Catharijneconvent in Utrecht. In het programma is ruimte om ook de prachtige tentoonstelling 'Ik geef om jou' gratis te bezoeken. Reserveer deze datum dus snel in uw agenda. De definitieve uitnodiging en het programma zijn te vinden op de site.

Klik hier om er meer over te lezen.

Ga naar boven


Tentoonstelling over geschiedenis naastenliefde

Ik geef om jou

In het Museum Catharijneconvent in Utrecht is de tentoonstelling ‘Ik geef om jou!’ te zien. Nog tot
1 maart 2015 kun je daar kennis maken met de geschiedenis van de naastenliefde in ons land. Aan de hand van veel schilderijen en andere cultuurhistorische voorwerpen laat de tentoonstelling zien hoe de zorg voor de naaste zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. De werken van barmhartigheid vormen de rode draad door de tentoonstelling. Ze vormen de kapstok om de tentoonstelling in te richten.

Klik hier om meer te lezen.

Ga naar boven


Regionaal

Kandidaten doctor Poelsprijs gezocht

Dr. Poelsprijs

Het Limburgs Diaconaal Fonds waardeert de vele kleinschalige projecten en individuele personen die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan. Zij wil deze organisaties en individuele personen ook stimuleren om hun werk zichtbaar te maken. Daarom is een tweejaarlijkse ‘Doctor Poelsprijs’ in het leven geroepen. Deze prijs wordt in mei 2015 voor de tweede maal uitgereikt tijdens een Sociale Studiedag. Kandidaten voor die prijs kunnen nu worden voorgedragen. De prijs bestaat uit een financiële bijdrage en een klein kunstwerk. Daarnaast zullen alle genomineerde projecten en initiatieven uitvoerig worden beschreven en meedelen in de publiciteit. Aanmelden is mogelijk tot 31 december en kan via de mail naar het secretariaat van het Limburgs Diaconaal Fonds. Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.limburgsdiaconaalfonds.nl.

Ga naar boven


Klik hier als u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief wilt attenderen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

www.socialealliantie.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media