logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2018-3 verschenen

Op 6 maart is de derde nieuwsbrief van 2018 verschenen. Met daarin een boeiend themadossier 'Eerlijk delen' en veel nieuws over - voorbije en komende - landelijke en regionale bijeenkomsten, en over bevriende nieuwsbrieven.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Thema: eerlijk delen

eerlijk delenBij het verschijnen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III vielen onder meer de belastingplannen op. Een nieuwe stap op weg naar een vlaktaks, verhoging van het laagste btw-tarief, lastenverlichting voor het bedrijfsleven: het pakt goed uit voor grote bedrijven en slecht voor uitkeringsgerechtigden, In dit dossier een overzicht.

Dit bracht ons ook tot bespeigelingen over solidariteit en een etheische reflectie over inkomens- envermogensverdeling. 

Lees meer

Armoede Live 10 jaar later: Paulien

De anti-diagnose

Armoede oplossen? Paulien* voelt zich niet arm en beschikt over genoeg hulpbronnen. Ze richtte met anderen haar eigen stichting op. Voor de Stichting kan ze geld vragen om dingen te ondernemen vanuit haar eigen principes. "Denk je vanuit zelfhulp en kritische psychiatrie, dan denk je niet: wat is er verkeerd met je? Maar wat is er met je gebeurd!" Haar eigen initiatief is mede het gevolg van een diagnose na een arbeidsconflict, waarbij ze tot psychiatrisch patiënt verklaard werd. Ze kwam er na enige tijd achter dat de diagnose haar van de regen in de drup bracht en is opgehouden zich met de diagnose te vereenzelvigen. Op de achtergrond speelt mee dat er weer iets fout kan gaan: "Ik voel me een stuk kwetsbaarder."

Lees meer

Kitty Jong nieuwe voorzitter Sociale Alliantie

kitty jongKitty Jong, FNV-bestuurder, is de komende twee jaar de voorzitter van de Sociale Alliantie. Zij vertelt wat haar hoog zit en wat zij met de alliantie wil aanpakken de komende tijd.

Lees meer

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Nieuw rapport CBS: armoede is niet verminderd

armoede en sociale uitsluiting 2018Het CBS heeft op 17 januari 2018 nieuwe cijfers naar buiten gebracht over armoede in Nederland. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2016. Ten opzichte van de vorige metingen is de armoede niet verminderd. Waar het de langdurige armoede betreft is zelfs sprake van een toename. Onder zzp'ers is het percentage mensen hoger dan het gemiddelde. Dat geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond en zeker voor vluchtelingen.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media