logo-sociale-alliantie6

AlliantieRaad

14 februari 2018

Let op:  deze bijeenkomst was eerst gepland voor 26 januari, maar is verschoven naar 14 februari.

De Sociale Alliantie brengt op 14 februari 2018, van 10.30 tot 13.00 uur, de achterban bijeen voor een consultatie over lokaal beleid. Iedere groep of organisatie die meedoet met het netwerk van de Sociale Alliantie wordt uitgenodigd een of enkele mensen af te vaardigen naar de bijeenkomst van de AlliantieRaad.

Thema

De bijdragen die lokaal geleverd kunnen worden aan de strijd voor een samenleving zonder armoede en zonder bestaansonzekerheid; concrete voorstellen voor de nieuwe gemeenteraden en de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders, die aantreden na de verkiezingen van 21 maart 2018.
Het hoofdpunt van bespreking is het document 'Samen voor beter - lokale bijdragen aan herstel en behoud van bestaanszekerheid', te gebruiken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Klik hier om het concept voor dit document te downloaden.

Plaats

FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht

Aanmelden

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toelichting

De kern van ons sociaal beleid is dat er levenscondities zijn die ieder mens in staat stellen zich te ontplooien tot volwaardig burger. In 1983 werd een aantal van die condities als sociale grondrechten vastgelegd in onze Grondwet. Daarmee hebben wij namens ons allen aan de overheid de opdracht gegeven zorg te dragen voor: werkgelegenheid (art. 19), bestaanszekerheid (art. 20), bescherming van leefmilieu (art. 21), volksgezondheid, woongelegenheid en ontplooiing (art. 22) en onderwijs (art. 23). De laatste decennia zijn deze sociale grondrechten verschraald. Steeds meer mensen merken dat: hun levenskwaliteit is verslechterd en hun bestaan is onzeker geworden. De gevolgen daarvan komen lokaal tot uiting. Vanuit de lokale situatie komen ook tegenbewegingen op gang om het tij te keren: burgercollectieven ontplooien initiatieven om de nood van medemensen te lenigen en om zelf invulling te geven aan sociale grondrechten. Ze spreken de lokale overheid aan om erkenning en ondersteuning van lokale bijdragen aan herstel en behoud van bestaanszekerheid. De Sociale Alliantie stimuleert en helpt lokale groepen om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 samen met aanverwante groepen en organisaties drie stappen te zetten voor een herstel en hernieuwing van de sociale grondrechten en de bestaanszekerheid van mensen.
1e stap: Verzamel feiten over de stand van zaken wat betreft sociale
grondrechten en bestaanszekerheid in jouw gemeente.

2e stap: Doe voorstellen voor hulp om de directe nood van mensen
te lenigen

3e stap: Nood lenigen is prima, maar dat neemt de achterliggende
oorzaken van bestaansonzekerheid niet weg.

Het is zaak om die oorzaken te achterhalen, te benoemen
en wegen te vinden om deze aan te pakken.

Tijdens de AlliantieRaad van 14 februari a.s. gaan we vooral in op stap 3: het opsporen en aanpakken van achterliggende oorzaken die het behoud en herstel van bestaanszekerheid in de weg staan. Daar moet op landelijk niveau een heleboel aan gebeuren. Maar lokaal kan ook een en ander gedaan worden, zoals: sociale coöperaties ondersteunen; zorgen voor passend werk; bijverdienmogelijkheden verruimen; zorgarbeid en vrijwilligerswerk waarderen; woon- en energielasten omlaag brengen; armoede benaderen als maatschappelijk vraagstuk en niet als individueel probleem. De achterban van de sociale alliantie wordt gevraagd om tijdens de bijeenkomst van de AlliantieRaad mee te werken aan de concrete en praktische uitwerking van deze en andere actiepunten voor een lokaal sociaal beleid dat bestaanszekerheid voor mensen terugbrengt en vasthoudt.

 

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media