logo-sociale-alliantie6

Verbetervoorstellen
‘Armoede- en schuldenbeleid’

De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. Met het oog op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Sociale Alliantie op 21 september 2015 enkele verbetervoorstellen gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie SZW. Met de achterban zijn de voorstellen voorbereid en vervolgens besproken in de AllianiteRaad van 14 oktober. De fractiespecialisten in de Tweede Kamer zijn benaderd om met de Sociale Alliantie in gesprek te gaan over de voorstellen.

De voorstellen in het kort:

  1. De ‘wanbetalersregeling’ verzachten.
  2. Maak van CJIB een gewone schuldeiser.
  3. Toeslagen rechtstreeks inzetten waar ze voor bedoeld zijn.
  4. Persoonlijk faillissement voor particulieren zinvol maken, opdat ze na faillissement niet levenslang achtervolgd kunnen worden door schuldeisers.
  5. Landelijk 10 lokale proeftuinen ‘gezond verstand’ opzetten waar gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij schuldhulpverlening een regelluwe ruimte krijgen om praktijkinzichten ter verbetering van de schuldhulpverlening te realiseren.

Klik hier om de voorstellen met uitgebreide toelichting te downloaden.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media