logo-sociale-alliantie6

Vakbeweging over milieubeleid

CNV, Maurice Limmen, voorzitter, bij bespreking van initiatiefwet van PvdA en GroenLinks om een Klimaatwet te maken: “Een investering in duurzame energie, moet ook een investering zijn om werknemers uit een vervuilende sector om te scholen. Ook het koopkrachteffect van het klimaatbeleid moet een plek krijgen in de klimaatbegroting. Daarmee maak je inzichtelijk wie welke rekening betaalt. Wat mij betreft is daarbij ook de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten het uitgangspunt.” “Nederland moet de slag maken naar een meer duurzame economie. Als we dat goed doen is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie en de arbeidsmarkt.” (bij rondetafelgesprek in Tweede Kamer op 27 juni 2016)

FNV: “Ook duurzaamheidsdoelen staan onder druk als gevolg van deregulering en marktdenken. Beperking van de opwarming van de aarde en bescherming van ons natuurlijk leefmilieu zijn echter van groot belang om ook in de toekomst een leefbare aarde te kunnen behouden. Verduurzaming van de economie is daarmee noodzaak en kan ook veel nieuwe werkgelegenheid opleveren. Natuurlijk zoekt de FNV daarbij naar manieren om de transitie naar de groenere economie in goede banen te leiden, zodat werkenden in milieuvervuilende en klimaatonvriendelijke sectoren de omslag naar een duurzamere economie mee kunnen maken en de nieuwe werkgelegenheid ook Echte banen oplevert.” (Uit: Meerjarenbeleidsplan 2017-2021)

FNV: “Grote veranderingen staan voor de deur door klimaatverandering, robotisering en nieuwe verdienmodellen als deeleconomie. Daar moeten we bij zijn. We sluiten coalities met organisaties in de strijd voor een circulaire economie en een beter klimaat. We hebben immers niets aan een betere welvaartsverdeling als we niet meer kunnen ademen.”(Uit: Congresresolutie, vastgesteld door ledenparlement op 16 juni 2017)

Klik hier om naar de startpagina van het themadossier 'Milieu en armoede' te gaan.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media