logo-sociale-alliantie6

Nieuws rond schuldenbeleid begin 2017

Met dank aan Martijn Schut

 • Eind 2016 is het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Tweede kamer gestuurd. De nieuwe beslagvrije voet wordt een stuk eenvoudiger, met zoveel mogelijk een vast bedrag per leefsituatie. Mogelijk wordt hij per 1 juli 2017 ingevoerd, conform oorspronkelijke planning. Tot die tijd moeten we het doen met de huidige beslagvrije voet. Bereken hem hier. Let op: niet alle gemeenten berekenen hem op de juiste manier.
 • Naast vereenvoudiging van de beslagvrije voet moeten ook (verbreding van) het Beslagregister, de Vindplaats voor Schulden en de Verwijsindex Schuldhulpverlening ervoor zorgen dat mensen kunnen beschikken over een minimum aan inkomen voor het basale levensonderhoud. Lees meer.
 • Het brede moratorium - al in 2012 ter nadere uitwerking opgenomen in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening - lijkt er nu toch echt te gaan komen. De Raad van State heeft hierover deze week geadviseerd. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer; ik verwacht invoering op 1 juli 2017. Zie rubriek moratorium op blog.
 • De gemeente als schuldeiser: op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Fraudewet in werking. De verandering betekent o.a. dat UWV, SVB en gemeenten de hoogte van de boete voor mensen met een uitkering voortaan moeten afstemmen op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. De Checklist beleidskeuzes bestuurlijke boete geeft een overzicht van de gevolgen van de wetswijziging voor de keuzes die uw gemeente heeft gemaakt.
 • Bestel Quiet500 Magazine over armoede in Nederland. Sinds kort is er ook de Quiet Community en Quiet Kids waarmee je wat kan in het kader van gemeentelijk armoedebeleid. Lees meer.

 • Ook in 2017 verleent het ministerie van SZW subsidie voor projecten rond armoede- en schuldenproblematiek. Deze subsidie is niet bedoeld voor gemeenten. Lees meer.

Toevoeging 16 februari 2017:

 • Op 16 februari is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat het naar de Eerste Kamer. Verwachting is dat de nieuwe beslagvrije voet in werking treedt op 1 januari 2018. Lees hier hoe de nieuwe beslagvrije voet eruit ziet.
 • De campagne Afgelost = Opgelost is ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.
 • Wat zijn goede alternatieven voor beschermingsbewind? Hoe kunnen gemeenten de stijgende kosten tegengaan? Zie hier de laatste inzichten.
 • In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid is op p.2 onderaan te lezen dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.

Kiik hier om naar de startpagina van het themadossie 'Een onbemind probleem' te gaan.

 • Vanmorgen is het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat het naar de Eerste Kamer. Verwachting is dat de nieuwe beslagvrije voet in werking treedt op 1 januari 2018. Lees hier hoe de nieuwe beslagvrije voet eruit ziet.
 • De campagne Afgelost = Opgelost is ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. Via www.afgelostisopgelost.nl kun je een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal dat je desgewenst kunt aanpassen aan je eigen organisatie of gemeente.
 • Wat zijn goede alternatieven voor beschermingsbewind? Hoe kunnen gemeenten de stijgende kosten tegengaan? Zie hier de laatste inzichten.
 • Het aantal huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens is in 2015 volgens het CBS nagenoeg gelijk gebleven. Maar het aantal huishoudens dat 4 jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen, nam in 2015 toe.
 • In een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid is op p.2 onderaan te lezen dat de beoogde publicatiedatum van het breed wettelijk moratorium 1 maart aanstaande is.

Afdrukken

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media