logo-sociale-alliantie6

Structurele reparatie koopkracht minima noodzakelijk

Landelijke Armoedecoalitie stuurt brief

logo landelijke armoedecoalitie 800Ruim 1 miljoen mensen hebben een laag inkomen door een uitkering of uit loon. De koopkracht van iedereen gaat erop achteruit. Voor deze groep mensen is dat extra nijpend. Zij hebben geen reserves en moeten meteen kiezen tussen eten of verwarming. Daarom vraagt de Landelijke Armoedecoalitie in een brief voor het Algemeen Overleg over armoede en schulden in de Tweede Kamer van 17 maart met spoéd inkomens te repareren. Mensen zakken namelijk nú door het ijs. Daarnaast zijn er structurele oplossingen nodig, zoals herijking van het sociaal minimum.

Alles duurder

De stijgende inflatie voor boodschappen en de sterk stijgende energieprijzen zorgen voor een extra probleem. Het CPB voorspelt een sterke koopkrachtdaling van het CPB en dat is voor deze groepen zeer zorgelijk. De plannen van het kabinet om de koopkracht van mensen met een laag inkomen te repareren zijn mooi, maar het is nú nodig. Mensen zakken namelijk nú door het ijs. Daarnaast zijn er oplossingen nodig voor de lange termijn.

Verhoging compensatie

Het is nodig dat er een gerichte compensatie komt voor mensen die op of onder de armoedegrens leven. De vier grootste gemeenten pleiten voor 1000 euro. Daar schaart de Landelijke Armoedecoalitie zich achter.

Download de brief.

 

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

t.a.v. Amel Namane/ Sociale Alliantie
p/a FNV
Correspondentie per mail heeft de voorkeur:

mailadres2

Volg ons op sociale media