logo-sociale-alliantie6

Leidt tegenmacht tot een sterke sociale rechtsorde?

Een dóórdenking op het eindverslag van informateur Tjeenk Willink

Door Raf Janssen (socioloog) en Nicole Estejé (jurist) 

In het doorwrochte eindverslag dat informateur Tjeenk Willink op 30 april 2021 presenteerde, wordt een belangrijke plek ingeruimd voor “het besef dat macht zonder tegenmacht absoluut wordt, evenwicht zonder tegenwicht niet bestaat en samenspraak zonder tegenspraak een monoloog is”. Dit besef is in de ogen van Tjeenk Willink de basis voor een hoogstnoodzakelijke nieuwe en andere bestuursstijl. Veel mensen zullen dat beamen. Maar werkt dat ook zo? Geeft tegenmacht een ándere macht? Leidt tegenwicht tot een ánder gewicht? Verandert tegenspreken het spreken? Leidt dualisme tot meer dan alleen een sterker duel? Het speelveld wordt ongetwijfeld gelijker, maar verandert daarmee ook de vorm van het spel?

Lees meer

Bestaanszekerheid is broodnodig

Oproep aan politiek van Landelijke Armoedecoalitie

bestaanszekerheid is broodnodig 800In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doet de Landelijke Armoedecoalitie een oproep aan politieke partijen om bestaanszekerheid van mensen te vergroten. De oproep ‘Bestaanszekerheid is broodnodig’ wordt gelanceerd op 10 maart tijdens het verkiezingsdebat van de Landelijke Cliëntenraad.

Lees meer

Er zit verandering in de lucht

Door Raf Janssen

zwaluw2

Er is nauwelijks doorheen te komen, door die dikke verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Tientallen pagina’s per verkiezingsprogramma met honderden concrete voorstellen. Een tijdrovende zoektocht om de overeenkomsten en verschillen te ontdekken. Raf Janssen vestigt in deze bijdrage de aandacht op een paar voorstellen die mogelijk een nieuwe tijdgeest aankondigen. Maar… een paar zwaluwen maken nog geen zomer! Oude vormen en gedachten blijken taai en zijn nog lang niet gestorven.

Lees meer

Nieuwsbrief 2021-1 verschenen

Op 4 maart is de eerste nieuwsbrief van 2021 verschenen, met veel aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Het woord 'armoede' in verkiezingsprogramma's

rosaDe Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA) wilde weten in hoeverre de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen aandacht besteden aan armoede. Het resultaat deelden ze met hun lezers in hun Nieuwsbrief nr. 153 van 17 februari 2021.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media