logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2019-2 verschenen

Op 14 maart verscheen de tweede nieuwsbrief van 2019. De kern van de nieuwsbrief wordt gevormd door een stevig themadossier over sociale coöperaties. 
Mis ook de aankondiging van de Alliantieraad op 16 april niet. Inschrijven nu mogelijk.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Sociale Coöperaties

Collectieven van burgers werken aan herstel van sociale grondrechten

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

sociale cooperaties raf

In de jaren 2013 – 2017 heeft de Sociale Alliantie samen met een aantal koplopers op het terrein van sociale coöperaties, ervaringen verzameld van collectieven van burgers die werken aan het herstel van sociale grondrechten om de bestaanszekerheid van mensen met een laag inkomen te vergroten. In 2018 zijn die ervaringen ingezet om in de provincie Limburg aandacht te vragen voor burgerinitiatieven die concrete bijdragen leveren aan het op gang brengen van een beweging die zich inzet voor een samenleving zonder armoede. In dit themadossier doen Nicole Estejé en Raf Janssen verslag van een aantal bevindingen.

Lees meer

Manifest
'Voor meer kwaliteit van leven'

Alles en iedereen bewegen
voor een samenleving zonder armoede 

logo manifest

De Sociale Alliantie constateert dat, ondanks de economische opbloei na de crisis, de kloven in de samenleving blijven groeien.
Met een nieuw manifest roept de Sociale Alliantie iedereen op om het uit elkaar groeien van groepen in de samenleving tegen te gaan en te voorkomen.

Lees meer

Nieuwsbrief 2019-1 verschenen

Op 20 januari verscheen de eerste nieuwsbrief van 2019. Met daarin drie columns van Raf Janssen, twee boekbesprekingen en een oproep voor nominaties voor de Ab Harrewijn Prijs 2019.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Alleen als collectief kunnen we het goede leven bevorderen

Column Raf Janssen, januari 2019

Een van de boeken die ik afgelopen jaar heb gelezen, is een boek van Andrew Cumbers, professor in de politieke economie aan de universiteit van Glasgow. Het boek is een zoektocht naar collectief eigenaarschap. Het draagt de titel 'Reclaiming Public Ownership'. Dat zijn drie interessante woorden, die meer inhoud bevatten dan op het eerste oog lijkt.

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media