logo-sociale-alliantie6

Nieuwsbrief 2020-1 verschenen

De eerste nieuwsbrief van dit jaar verscheen op 24 januari. Daarin vindt u een samenvatting van het aonderzoeksrapport van het CBS over armoede en sociale uitsluiting in Nederland, uitgebracht eind 2019. En uitgebreide aandacht voor de samenhang tussen het klimaatvraagstuk en het armoedevraagstuk. 

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Samenhang tussen klimaatvraagstuk en armoedevraagstuk

Door Raf Janssen

twee boekenDe Sociale Alliantie heeft bij verschillende gelegenheden aandacht gevraagd voor de samenhang tussen het armoedevraagstuk en het klimaatvraagstuk. Het klimaatvraagstuk en de aanpak ervan verergeren het armoedevraagstuk. Een heel bewust en goed doordacht beleid is nodig om die tendens te keren en het klimaatvraagstuk zo aan te pakken dat mensen juist bevrijd worden uit hun armoedesituatie. Dat vergt in de eerste plaats het onderkennen van de samenhang tussen beide vraagstukken en in de tweede plaats de moed de aanpakken van beide vraagstukken niet te laten bepalen door het gangbare economische denken en doen waardoor beide problemen juist zijn ontstaan. Raf Janssen bespreekt in deze bijdrage twee recente Belgische publicaties waarin op praktisch en theoretisch niveau de samenhang tussen het klimaatvraagstuk en het armoedevraagstuk behandeld wordt: het ervaringsrapport Duurzaamheid en Armoede en de beleidsgerichte en meer wetenschappelijke studie over Klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Lees meer

Armoede en sociale uitsluiting 2019

Door Hub Crijns

armoede en sociale uitsluiting 2019In december verscheen het onderzoek ‘Armoede en sociale uitsluiting 2019’. Het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden van de groepen met het laagste inkomen in Nederland in beeld.

Lees meer

Energietransitie is op eerste plaats een sociaal vraagstuk

Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

stekker

In de samenleving speelt momenteel de vraag we op een meer duurzame wijze elektriciteit kunnen opwekken en onze huizen kunnen verwarmen. Het kernwoord dat deze uitdaging samenvat luidt: energietransitie. Er is een tendens de energietransitie te verengen tot een technologische kwestie. Daarmee wordt miskend dat het in de allereerste plaats gaat om een sociaal vraagstuk, een vraagstuk rond het sociale, een vraagstuk dat alles te maken heeft met de wijze waarop wij als samenlevende mensen ons samenleven inrichten. Het kiezen van deze sociale invalshoek maakt technologische innovaties niet overbodig, maar het voorkomt wel dat dergelijke innovaties een excuus worden om door te gaan met het gangbare economische systeem van permanente groei, dat uiteindelijk uitmondt in een verdere verarming van mens en natuur. Zo’n sociale invalshoek is tevens een concrete, lokale stap naar een solidariteitsrevolutie die de kloof tussen arm en rijk kan dichten.

Lees meer

‘Pak Armoede en Schulden Aan’

Bied perspectief aan mensen met een kleine beurs!

De Sociale Alliantie heeft samen met een groot aantal andere landelijke en plaatselijke organisaties een pamflet ondertekend dat opgesteld is voor de bijeenkomst van de vaste Kamer-commissie SZW op 10 oktober met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid.

pak armoede en schlden aan

Lees meer

Deel deze pagina via sociale media

logo armoede live 10jaarlater

logo initiatief nu

logo expeditie sociale cooperatie

Adres

Stimulansz
t.a.v. Ger Ramaekers / Sociale Alliantie
Postbus 2758
3500 GT Utrecht

mailadres2

Volg ons op sociale media