Ongelijkheid en armoede

Er is in Nederland en veel andere landen een verhevigde discussie ontstaan over toenemende ongelijkheid en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Internationaal deed het onderzoek van Thomas Piketty veel stof opwaaien. In Nederland hield de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) in november 2013 een lezing over het onderwerp en publiceerde in juni 2014 een bundel beschouwingen, onder de titel 'Hoe ongelijk is Nederland?'. De Sociale Allliantie is van oudsher actief in deze discussie, volgt het recente debat dan ook met grote belangstelling en neemt zelf stellling via o.m. een conferentie 'Ongelijkheid en Armoede' op 17 oktober 2014.

Afdrukken